Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012

Επαναδήλωση του ανοίξαντα - Μέρος Α'

Μια, πολύ σπουδαία αγορά, είναι η επαναδήλωση του ανοίξαντα, μετά από άνοιγμα ένα σε χρώμα. Με την αγορά αυτή, τις περισσότερες φορές, ξεκαθαρίζει το τοπίο, ως προς την δύναμη και την κατανομή του χεριού του ανοίξαντα.

1 σχόλιο: