Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

Πλάνο σε χρωματιστό συμβόλαιο - Μάθημα 22ο

Όταν οι χανόμενες λεβέ είναι περισσότερες από αυτές που μπορούμε να χάσουμε για το συμβόλαιο που εκτελούμε, τότε πρέπει να φροντίζουμε με κάποιον τρόπο να απαλλασόμαστε από κάποιες από αυτές, ώστε να είναι δυνατόν να πραγματοποιούμε το συμβόλαιό μας.

Πλάνο σε χρωματιστό συμβόλαιο - Μάθημα 22ο Πλάνο σε χρωματιστό συμβόλαιο - Μάθημα 22ο video


Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Το άρθρο της εβδομάδας - 18οΌλοι στη   δεύτερη
Μοίρασε ο Βορράς
KJ872
A105
J104
Q3
   Aντάμ από τη Δύση ο K.

Θα βοηθήσετε τον Νότο να πραγματοποιήσει το συμβόλαιό του;
B
Δ      Α
Ν

AQ1093
98432
A
A2


                                       Η λύση στη σελίδα των άρθρων
Η αγορά
  Νότος
Δύση
Βορράς
Ανατολή


Pass
Pass
1
2
4
Pass
Pass
Pass


Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

Πλάνο σε Χρώμα - 21ο Διπλοεμπάσα

Εμπάς και πάλι εμπάς, άντε και διπλοεμπάς.
Τα αγαθά κόποις κτώνται.
Μη βαριέστε να κάνετε και μια και δυο και τρεις και όσες φορές χρειαστεί την εμπάς.

Πλάνο σε Χρώμα - 21ο Διπλοεμπάσα 


Διπλοεμπάσα σε βίντεο

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Tο άρθρο της εβδομάδας - 17οΒ/Ν στη δεύτερη
Μοίρασε η Δύση
J982
85
AKJ5
AQ8
   Aντάμ από τη Δύση ο A,  και συνέχεια με K.
Στην 3η λεβέ η Δύση παίζει και κούπα.
Θα βοηθήσετε τον Νότο να πραγματοποιήσει το συμβόλαιό του;
B
Δ      Α
Ν

KQ105
64
Q94
KJ65


                                      Η λύση στη σελίδα των άρθρων
Η αγορά
  Νότος
Δύση
Βορράς
Ανατολή

1
Double
3
4
Pass
Pass
Pass

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

Πλάνο σε ΧΑ - 20ο

Η εμπάς στα χέρια ενός αρχάριου παίκτη, είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μια στις δυο φορές κερδίζει, δηλαδή πιθανότητες 50%.

Πλάνο σε ΧΑ - Νο.20 - 3ΧΑ με εμπάς..εμπάς..εμπάς

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

To άρθρο της εβδομάδας - 16ο


Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε η Δύση
J4
1065
8743
AQJ2
   Aντάμ από τη Δύση ο K, που κερδίζει την πρώτη λεβέ και συνέχεια με μικρή πίκα που κερδίζει η Ανατολή με τον Α.
   Στην 3η λεβέ η Ανατολή παίζει το 2. Τι πρέπει να παίξει ο Νότος από το χέρι του και γιατί;
B
Δ      Α
Ν

62
AKQJ983
KJ
64

                                        Η λύση στη σελίδα των άρθρων
Η αγορά
  Νότος
Δύση
Βορράς
Ανατολή

Pass
Pass
Pass
4
Pass
Pass
Pass