Εκτέλεση - άμυνα


Πλάνο σε ΧΑ - Νο.26 - Hold-up
Πλάνο σε ΧΑ - Νο.25 - Εμπάς
Πλάνο σε ΧΑ - Νο.24 - Απαλλαγή από χανόμενη
Πλάνο σε ΧΑ - Νο.23 - Προσεκτικό παίξιμο
Πλάνο σε ΧΑ - Νο.22 - Απαλλαγή από χανόμενη
Πλάνο σε ΧΑ - Νο.21 - Διπλοεμπάσα
Πλάνο σε ΧΑ - Νο.20 - 3ΧΑ με εμπάς..εμπάς..εμπάς
Πλάνο σε ΧΑ - Νο.19 - 6ΧΑ με εμπάς..εμπάς..εμπάς
Πλάνο σε ΧΑ - 18ο - Επικοινωνίες
Πλάνο σε χρωματιστό συμβόλαιο - 17ο - Έγκαιρη απαλλαγή χανόμενης 
Πλάνο σε χρωματιστό συμβόλαιο - 16ο - Έγκαιρη απαλλαγή χανόμενης
Πλάνο σε ΧΑ - 15ο - Το ονέρ από το κοντό χέρι 
Πλάνο σε χρώμα - 14ο Κόβοντας χανόμενες λεβέ στον μορ
Πλάνο σε Χρώμα - 13ο - Ξεσκαρτάρισμα χανόμενης
Πλάνο στα ΧΑ - Νο.12 - Αποφυγή επικίνδυνου αντιπάλου 
Πλάνο στα ΧΑ  Νο.11 -  Επικοινωνίες
Πλάνο στα ΧΑ Νο.10 - Αξιοποιώντας το μακρύ χρώμα
Πλάνο στα XA - No.9 - Μετρώντας τους πόντους
Πλάνο στα ΧΑ - Νο.8 - Επικοινωνίες 
Πλάνο στα ΧΑ - Νο.7 - Κανόνας των 7
Πλάνο στα ΧΑ Νο.6 - δημιουργία λεβέ
Πλάνο στα ΧΑ Νο.5 - Επιλογή σωστού πλάνου 
Πλάνο στα ΧΑ Νο.4
Πλάνο Νο.3 - Hold-up
Πλάνο Νο.2 - Μετράρω το μακρύ μου χρώμα 
Πλάνο Νο.1 - Εμπάσες
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου