Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Επαναδήλωση του ανοίξαντα - Μέρος Β'

Ολοκληρώνεται το μάθημα της επαναδήλωσης του ανοίξαντα, μιας από τις πιο βασικές αγορές, που ξεκαθαρίζει, σχεδόν πάντα, το τοπίο σχετικά με τη δύναμη και την κατανομή του χεριού του ανοίξαντα.
Μαθήματα SAYC - Επαναδήλωση του ανοίξαντα - Μέρος Β'

1 σχόλιο: