Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

Άνοιγμα 2ΧΑ

Ένα από τα δυνατά ανοίγματα είναι το άνοιγμα 2ΧΑ, με πάρα πολλές ομοιότητες με το άνοιγμα 1ΧΑ.  Μαθήματα SAYC No.15 - Άνοιγμα 2ΧΑ

1 σχόλιο: