Σάββατο 18 Αυγούστου 2012

Πλάνο σε χρώμα - Κόβοντας χανόμενες λεβέ στον μορ

Ένας τρόπος για να κάνουμε κάποιες επιπλέον λεβέ, είναι να κόβουμε χανόμενες λεβέ στον μορ (στο χέρι με τα λίγα ατού).

Πλάνο σε χρώμα - 14ο Κόβοντας χανόμενες λεβέ στον μορ

1 σχόλιο: