Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012

Πλάνο σε χρωματιστό - 16ο - Έγκαιρη απαλλαγή χανόμενης

Το σημερινό μάθημα είναι αφιερωμένο στα αρνάκια του Μπριτζ!!
Στα χρωματιστά συμβόλαια, συνήθως, αφού κερδίσουμε την αντάμ, ξεκινάμε και μα ζεύουμε τα ατού των αντιπάλων. Ως γνωστόν όλοι οι κανόνες έχουν και τις εξαιρέσεις τους, άλλωστε η εξαίρεση εδραιώνει τον κανόνα. Έτσι και δω, αν αντιληφθούμε ότι ακολουθώντας τον κανόνα το συμβόλαιό μας θα μπει μέσα, τότε καταφεύγουμε στις εξαιρέσεις. Στο σημερινό παράδειγμα, χρειάζεται να απαλλαγούμε, πρώτα,  από μια χανόμενη πριν μαζέψουμε τα ατού.
Πλάνο σε χρωματιστό συμβόλαιο - 16ο - Έγκαιρη απαλλαγή χανόμενης

2 σχόλια: