Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

Πλάνο σε ΧΑ - 15ο - Το ονέρ από το κοντό χέρι

Όταν τα φύλλα ενός χρώματος δεν είναι ισομοιρασμένα στα δυο χέρια, προκειμένου να κάνουμε, εφόσον μπορούμε από τα φύλλα που έχουμε, τόσες λεβέ όσες και τα πολλά φύλλα στο ένα χέρι, ξεκινάμε παίζοντας τα μεγάλα φύλλα από το κοντό χέρι. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να μπλοκάρουμε το χρώμα.

Πλάνο σε ΧΑ - 15ο - Το ονέρ από το κοντό χέρι

1 σχόλιο: