Κυριακή 8 Ιουλίου 2012

Άνοιγμα 1 σε χρώμα & οι απαντήσεις

 Το πιο συνηθισμένο άνοιγμα στο Μπριτζ είναι το άνοιγμα 1 σε κάποιο χρώμα
Μαθήματα SAYC - Νο.7 - Άνοιγμα ένα σε χρώμα και οι απαντήσεις

1 σχόλιο: